Konference Z Hloubi – Cesty z nevědomí pohledem psychologie a expresivních přístupů

viz https://konference.pf.jcu.cz/zhloubi/