Přihlašování a více informací: Perla Kučerová, perlak@seznam.cz, tel 776 353 308