Workshop smyčkování a práce s looperem

NEJBLIŽŠÍ WORKSHOP – sobota 7. ledna, Praha 

„Ridině děkuji za velmi výživný workshop – nakrmil mě mnoha podněty pro další nejen hudební vývoj“  Mirek

Looper je skvělý a zábavný nástroj, ale má svoje specifika. Co si ohlídat, aby se nám s ním hladce pracovalo? Jak rozvíjet hudební představivost a improvizační pohotovost, které se při práci se smyčkami velmi hodí? Během společného dne se seznámíme se základy práce s looperem.

Jak to bude probíhat:

Dopoledne se budeme věnovat technikám na rozvoj improvizačních dovedností a hudební spontaneity a budeme si naživo zkoušet vrstvit hlasy.

Odpoledne pak to, co jsme si natrénovali, budeme nahrávat přímo do loopstationu, se kterým se budeme učit pracovat. Účastníci by měli mít trošku muzikálních zkušeností, především ale chuť vrhnout se společně do hudebního dobrodružství!

Není potřeba mít vlastní looper – budeme pracovat s jedním všichni společně. Proto je také kapacita omezená na 12 účastníků.